287608       

ชื่อ : นายมะ มาลาพงษ์
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
โทรศัพท์ : 034-599123
โทรสาร : -
สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180

 

 3710700013821

ชื่อ : นายสมพงศ์ เสตะพันธ์
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ (บริหาร)
โทรศัพท์ : 034-599123
โทรสาร : -
สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180

 3719900148183

ชื่อ : นางสาวชมฬนาฎ สารีวงษ์
หน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ (วิชาการ)
โทรศัพท์ : 034-599123
โทรสาร : -
สถานที่ทำงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าขนุน
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 71180


สถานการณ์โรคในช่องปาก

Who's Online

มี 9 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์