287608 

ชื่อ : นายมะ มาลาพงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รักษาราชการแทน สาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ

 3710700013821

ชื่อ : นายสมพงศ์ เสตะพันธ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ (บริหาร)

 3719900148183

ชื่อ : นางสาวชมฬนาฎ สารีวงษ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอทองผาภูมิ (วิชาการ)

 3709900387820

ชื่อ : นางนฤมล ชินช่งจู
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 1711000068503

ชื่อ : นางสาวทิพย์ วรรณเกิดบูชา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

 9887

ชื่อ : นางสาวฐานิช ไชยบุญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 1250400211773

ชื่อ : นายชาญชัย สวัสดี
ตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุข


สถานการณ์โรคในช่องปาก

Who's Online

มี 3 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์