ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเตย ได้รับรางวัล รพ.สต.ติดดาว ในเขตสุขภาพที่ 5  ในงานประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมพลังการพัฒนาคุณภาพ   โรงแรมโกลเด้นบีช อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 444

      เนื่องจากในวันที่ 24 - 25 กันยายน 2562 ทางสาธารณสุขอำเภอและคณะ ได้เข้าร่วมงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข "Smart Organization Kanchanaburi  4.0"  ณ โรงแรมพลีลูส อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเข้าร่วมงานและรับประกาศการประเมิน รพ.สต.ติดดาว ซึ่งในปีนี้ มี รพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์ 4 แห่งได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูเตย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกุยมั่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรังกาสี และโรงพาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอีต่อง  ดังภาพ

1

สถานการณ์โรคในช่องปาก

Who's Online

มี 17 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์